AK Special Forces heeft in combinatie met AK+ jaren ervaring met het ondersteunen van schoolbesturen en kinder- opvangorganisaties bij hun bedrijfsvoering. Daarnaast zoeken wij, zonder met u te concurreren, deskundige medewerkers die passen bij uw organisatie. Daarmee bieden wij, in combinatie met de werkzaamheden van AK+, een totaal pakket aan voor onderwijsorganisaties.

DESKUNDIGE MEDEWERKERS OP MAAT

AK Special Forces realiseert zich dat er op dit moment sprake is van een krapte op de arbeidsmarkt. Daarom willen we in samenwerking met u zoeken naar deskundige medewerkers. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om uw vacatures kosteloos bij ons onder te brengen. AK Special Forces zal zorgdragen voor de verbinding met uw organisatie. Indien gewenst is er ook een mogelijkheid om de geworven tijdelijke medewerker bij AK Special Forces onder te brengen. En na een nader te bepalen periode beslist u of de medewerker bij u in dienst treedt.

Snel & Flexibel

U wilt snel kunnen inspringen..

U wilt snel kunnen inspringen op formatiemutaties bij daling leerlingaantallen. U vindt het belangrijk om pas na goede beoordelingen een vast contract aan te bieden.

Op tijdelijke geldstromen wilt u geen vaste verplichtingen. Voor tijdelijke functies wilt u WW-verplichtingen (eigen risico-deel) voorkomen. U wilt geen instroom toetsing bij uitdiensttreding van tijdelijke medewerkers (PO).

AK Special Forces hanteert klantvriendelijke en transparante tarieven. Wij werken niet met afkoopsommen. Wij concurreren niet op de arbeidsmarkt.

KERNWAARDEN

WE WILLEN GOED WERK LEVEREN

TEGEN NORMALE VERGOEDINGEN

We willen goed werk leveren, netjes en degelijk. Binnen de wet- en regelgeving en conform de afspraken die met de klant zijn gemaakt. Daarbij zijn wij op een gezonde manier dienstbaar.

ONZE MEDEWERKERS VORMEN HET

BELANGRIJKSTE KAPITAAL

Goede resultaten zijn nodig om een gezonde en krachtige organisatie te zijn. Goede resultaten kunnen alleen worden gehaald met betrokken en gemotiveerde medewerkers.

Het welbevinden van onze medewerkers doet er toe.

Persoonlijke en professionele groei is belangrijk.

WE NEMEN WELOVERWOGEN BESLISSINGEN

Onze horizon ligt verder dan de waan van de dag. We gaan niet voor kortetermijnwinst en nemen geen onnodige risico’s. We concurreren niet met onze klanten en staan voor een doordachte bedrijfsvoering.

LANGE TERMIJN RELATIES VORMEN DE BASIS

Klanten, medewerkers of leveranciers: we gaan steeds voor lange termijn relaties waarbij wederzijds vertrouwen en respect de basis is om verder te bouwen.

AK+ kenmerkt zich door een bepaalde edelmoedigheid.

Klanten accepteren dat AK+ een reële beloning ontvangt en waarderen de dienstverlening.