Werving en detachering voor onderwijs

AK Special Forces heeft in combinatie met AK+ jaren lang ervaring met het ondersteunen van schoolbesturen en kinderopvang- organisaties bij hun bedrijfsvoering. Daarnaast zoeken wij, zonder met u te concurreren, deskundige medewerkers die passen bij uw organisatie.

DESKUNDIGE MEDEWERKERS OP MAAT

In een samenwerking zoeken wij die deskundige medewerkers die passen binnen uw organisatie. Deze kunnen indien gewenst door AK Special Forces in dienst genomen worden. En na een nader te bepalen periode beslist u of de medewerker bij u in dienst treedt.

DIT ZIJN UW VOORDELEN

  • U wilt snel kunnen inspringen op formatiemutaties bij daling leerlingaantallen;
  • U vindt het belangrijk om pas na goede beoordelingen een vast contract aan te bieden;
  • Op tijdelijke geldstromen wilt u geen vaste verplichtingen.
  • Voor tijdelijke functies wilt u WW-verplichtingen (eigen risico-deel) voorkomen;
  • U wilt geen instroomtoets bij uitdiensttreding van tijdelijke medewerkers (Primair Onderwijs);
  • U kunt flexibel op ontwikkelingen inspelen;
  • AK Special Forces hanteert klantvriendelijke en transparante tarieven;
  • Wij werken niet met afkoopsommen;
  • Wij concurreren niet op de arbeidsmarkt.

AK Special Forces hanteert hiervoor onze kernwaarden die vooral gericht zijn op duurzame relatie.

Mocht u meer informatie willen ontvangen of wilt u dit liever in een persoonlijk gesprek bekijken, neem dan contact met ons op.

DESKUNDIGE MEDEWERKERS OP MAAT

AK Special Forces realiseert zich dat er op dit moment sprake is van een krapte op de arbeidsmarkt. In samenwerking zoeken wij deskundige medewerkers die passen binnen uw organisatie. Daarnaast bieden we de mogelijkheid om uw vacatures kosteloos bij ons onder te brengen. AK Special Forces zal zorgdragen voor de verbinding met uw organisatie. Indien gewenst is er ook een mogelijkheid om de geworven medewerker tijdelijk bij AK Special Forces onder te brengen. En na een nader te bepalen periode beslist u of de medewerker bij u in dienst treedt.

KWALITEIT EN FLEXIBEL

Binnen je formatie heb je medewerkers die ervoor kiezen hun kwaliteiten flexibel in te willen zetten bij meerdere opdrachtgevers. Medewerkers die hun kennis en vaardigheden over verschillende opdrachtgevers willen delen. Daarnaast zijn geldstromen soms onzeker of tijdelijk. En wilt u geen gedoe met WW-gevolgen of instroomtoetsen Participatiefonds. Op deze wijze vormen wij uw buffer om flexibel op ontwikkelingen te kunnen inspelen. We doen dat op basis van klantvriendelijke en transparante opslagen voor winst en risico. En zonder een afkoopsom bij indiensttreding nadien.

SPECIALIST PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

Wij als AK Special Forces opereren onder de vlag van AK+. Een regionaal kantoor met jarenlange specialistische ervaring op het gebied van personeels- en salarisadministratie binnen onderwijs- en kinderopvang. De administratie voor het geworven of gedetacheerd personeel zal door AK+ ook in beheer worden gehouden en zodanig worden verwerkt, om juist bij u het werk uit handen te nemen.